Kafkas Eagles

Masalları, destanları ve yaşanmışlıklarıyla, hemen yanı başımızdaki Kafkasya..

İnsanlık tarihi kadar eski bir coğrafya.

Dağlara, vadilere, kayalara, demire hayat verenlerin koyunlarında saklanan binlerce yıllık kültür, müzik ve danslarla hayat buluyor..

Kaynağını Kafkasya’nın binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her bölgeden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje.’’EAGLES’’

Topluluğumuz, milyonlarca Kafkasya kökenli yurttaşımız ve Kafkasya’daki akraba ve diğer kardeş halkların (Avar, Kumuk, Lezgi, Gürcü, Azeri, Oset, Abhaz, Balkar, Karaçay, Çeçen, Kabardey, Adıge ve burada sayamadığımız daha pek çok halk) dans ve müziklerini sahneleyerek ülkemizde ve dünyada tanınmalarında ve bu alanda faaliyet gösteren diğer değerli dans toplulukları gibi kendi payına düşeni uzun yıllar boyunca fazlasıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır.

Bu düşüncelerden yola çıkan İstanbul Kafkas Dans Topluluğu / KAFKAS KARTALLARI, ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginliğin önemli bir unsuru olan bu güzel kültürü çok daha geniş kesimlere ulaştırabilmek adına ”EAGLES” (KARTALLAR) adını verdiği ve yoğun bir emek ve özveri ile hazırladığı bu projeyi siz sanatseverler için hayata geçirmiştir.

Yeni sahne tasarımı, dans ve müziğiyle sizleri müthiş bir görsel şov bekliyor.

GENEL KOORDİNATÖR

İhsan Dereli̇

SANAT YÖNETMENİ

Okay Dede

MÜZİSYENLER

 • Zurab Tari̇eladze-Garmon
 • Şi̇mal Kiliç-Yan Fülüt
 • Aşkin Kaya-Bas Gitar
 • Burak  Alkan-Panduri-Garmon
 • Ünsal Özcan-Perküsyon-Salamuri-Tulum-Doli
 • Ferhat Uzunbaş-Doli-Duduki-Pergüsyon
 • Özlem Kaya-Keman
 • Deni̇z İme-Doli

DANSÇILAR

 • Murat Özen
 • Osman Ak
 • Serkan Doğan
 • Ömer Demirhan
 • Alper Ağdaşan
 • Tolgahan Mor
 • Oğulcan Aksaçlıoğlu
 • Cem Gökkaya
 • Eren Gökkaya
 • İdris Uğur Çınar
 • Demet Öztürk
 • İpek Sönmez
 • Buket Elmas
 • Dilek Bocut
 • Arzu Duran
 • Hülya Tiner
 • Burcu Elmas

PROGRAM AKIŞI      

1-Bölüm: 43 dakika

1.EAGLES MÜZİK:Kafkasya’yi fi̇lm şeri̇di̇ gi̇bi̇ müzi̇k i̇le yaşamak bu olsa gerek.

2.LAZURİ:Güneyabatı Kafkasya’da, Gürcistan sınırları içindeki Acara  bölgesine özgü, Karadeniz’in o canlı ve neşeli karakterini incelikli bir şekilde yansıtan bir dans.

3.KAZBEGURİ:Gürcistan’da bulunan,  ismini Kafkasya’nın ikinci en yüksek zirvesi Kazbek dağından adını alan bir erkekler dağlı dansıdır. Bölge insanının sert ve güçlü karakterini çok güzel bir şekilde yansıtır.

4.MÜZİK:Sanatçılarımızın sundukları alır götürür bi̇zleri̇ Kafkasya’ya.

5.AKÇİÇEK:Azerbaycan ve ülkemizin küzeydoğusunda yeralan Kars şehirimize özgü, kızların oynadığı estetik bir dansdır.

6.DAĞISTAN,TİYATRAL DANS: Gündelik yaşamdaki ilginç olayların esprili bir şekilde canlandırıldığı, tiyatral yönü de çok güçlü olan bir danstır. Kafkasya’daki her toplumda karşımıza çıkan, zeka ve espri yüklü bu danslardan Dağıstan’a ait olanını sizler seçtik ve sahneledik.

7.KHORUMİ,BALIKÇILAR: Gürcistan’nın Acara bölgesi ve ülkemizde Artvin’de oynanan bu oyun, dansçıların askeri bir disiplinle keşif ve savaş sahnelerini canlandırdıkları, koreografi yönünden son derece zengin bir danstır. Buradaki koreografi, Acara’ya özgü sahneleme teknikleri esas alınarak düzenlenmiştir.

8.KAMA:Kafkasya’da özellikle kılıç ve kama gibi silahlar yöresel giyimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun sonucu olarakta birçok dansta ana aksesuar olarak mutlaka yeralırlar. Kama dansında, Kafkas toplumlarının kama kullanma becerileri üstün bir maharet ile sergilenmektedir.

9.ÇEÇEN:Çeçenlerin hayata tutnmalarını, coşkularını, kadın ve erkekler arasındaki saygılı ve gururlu iletişimlerini doruk noktalarda yansıtan, izleyenlere enerji ve yaşama sevinci aşılayan bir danstır.

———————————————————————————————–

2-Bölüm: 42 dakika

1.MÜZİK :Sanatçılarımızın sundukları alır götürür bi̇zleri̇ Kafkasya’ya…

2.LAKURİ:Sevda dansı olarakta adlandırılır. Erkek ve kadın arasındaki aşkın bu kadar güzel anlatıldığı çok az dans vardır. Gurur, saygı, sevgi, jestler ve adımlar müzikle bütünleşirler ve ortaya görkemli bir duygu seli yayılır. Kafkasya’nın farklı bölgelerinde ”Lekuri” adıyla da oynanan bu düet dansı, Gürcistan’a özgü şekliyle sahnelenmektedir.

3.CEYRANİ,JEİRANİ:Avcıların ve bir ceylanın mücadelesini anlatan ve ceylanın avcılara asla teslim olmadığı, izlemesi son derece keyifli ve estetik bir danstır. Gürcistan’dan derlenmiş şekliye sahnelenmiştir.

4.MÜZİK:Sanatçılarımızın sundukları alır götürür bi̇zleri̇ Kafkasya’ya…

5.ACHARULİ,CİLVELOY:Gürcistan’nın Karadeniz kıyısında yeralan Acara bölgesine özgü, Karadeniz insanının günlük yaşamını, özellikle de balıkçılıkla bütünleşen yaşam tarzlarını çok güzel yansıtan coşkulu bir danstır. Koreografinin sonunda karşımıza çıkan Cilveloy bölümü ise ülkemizin Artvin şehri ve Gürcistan’ın Acara bölgesinin ortak bir türküsü olarak dansın finalinde yeralmıştır. 

6.MÜZİK:Sanatçılarımızın sundukları alır götürür bi̇zleri̇ Kafkasya’ya…

7.SARI GELİN:Erzurum, Kars, Ardahan ve Azerbaycan’a özgü, aynı zamanda ülkemizde de herkes tarafından bilinen bir türküdür. Tek bir kadın dansçı tarafından türkünün barındırdığı duygu ve derinlik seyirciye aktarılarak koreografize edilir.

8.KINTAURI: Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e özgü, Kent-Şehir dansı olarak anılan, kentli ticaret erbaplarının, esnaflarının günlük yaşamlarını anlatan, güçlü tiyatral özelliklerde barındıran bir erkek dansıdır.

9.BAHAR:Dağıstan’a ait olan, kızlar tarafından sahnelenen ve baharın gelişiyle birlikte canlanan doğadaki neşeyi seyirciye aktaran bir danstır.

10.MÜZİK:Sanatçilarimizin sundukları alır götürür bi̇zleri̇ Kafkasya’ya…

11.MTIULURI: Dağlılar dansı. Yoğun olarak dağlık bir yapya sahip olan Kafkas coğrafyası, bu özelliğini yaşam tarzı ve karakter olarak Kafkasyalılara da yansıtmıştır. Zorlu iklim ve coğrafi koşulların yarattığı bir mizaç. Sert, savaşçı, mücadeleyi asla bırakmayan ama sonsuz bir yaşama sevinciyle de dolu, coşku yüklü bir yaşam tarzı. Gürcüce dağ anlamına gelen ”Mti’ ve devamına eklenen ”uluri” sözcükleri ile anlamlanan bu dans, Kafkasya’daki diğer toplumlar tarafından da aynı yaşam tarzını yansıtarak oynanmaktadır. Repertuarımızda, Gürcistan’da oynanan ve sahnelenen şekli ve adı ile yeralmaktadır.

———————————————————————————————–

KAFKAS KARTALLARI (EAGLES)
Kafkas Dedi̇ği̇mi̇z Yer Neresi̇di̇r? Nerde Başlar,Nerde Bi̇ter,Ki̇mler Yaşar ,Kendi̇leri̇ni̇ Nasil Tanimlarlar,Nasil Bi̇r Kültür Ve Sanata Sahi̇pti̇rler.Burada Yaşayan Toplum Ve Uluslarin Kendi̇ Aralarindaki̇ İli̇şki̇leri̇ Nasildir,Ortak Kafkasyaliliğa Sahi̇pmi̇di̇rler
Kafkasya’nin En Kuzeyi̇nde Dağistan,Karaçay,Çerkes,Çeçeni̇stan,Acera-Gürci̇stan,Azerbaycan ,Kars,Artvi̇n Ve Iğdir Da Duyduğumuz Ezgi̇,Gi̇yi̇m-Kuşam,Adet,,Gelenek Ve Görenekleri̇ndeki̇ Benzerli̇kler!!!
Cazi̇besi̇ni̇ Bu Benzerleklerden Alan Değerli̇ Kültür Hazi̇nesi̇ne Sahi̇p Bi̇r Dünya…
Türki̇ye Mozayi̇ği̇nde Önemli̇ Nufusa Sahi̇p Olan Kafkas Halklari Her Bölgede Kendi̇ Örf,Adet Ve Ananeleri̇yle Yaşamaktadirlar…
Bu Düşünceden Hareketle’’kafkasya’yi Dans Ve Müzi̇kle Yaşamak’’ Eagles Adli Projemi̇zi̇  Seyi̇rci̇leri̇mi̇zle Buluşturmak İçi̇n Yola Ciktik…
KAFKAS KARTALLARI
 1. HALK OYUNLARI FEDERASYONU:İSTANBUL 1,BÖLGE 1,FİNAL 2.
 2. YETENEK SİZSİNİZ YARIŞMASI:FİNAL 2.
 3. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MİLLİ TAKIM KONSERİ: ANKARA GÖSTERİ
 4. KÜLTÜR BAKANLIĞI KOMPLE NİTELİKLİ DANS YARIŞMASI:FİNAL 2.
 5. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  KÜLTÜREL KAYNAŞMA PROJESİ: ŞIRNAK KONSER
 6. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK DANSLARI YARIŞMASI :FİNAL 2.
 7. BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ: 2010,2011,2012 KONSER
 8. CRR KONGRE MERKEZİ :2001,2007,2016 KONSER-VALİLİK PROGRAMLARI:1999-2017 ARASI
 9. YAYLA KÜLTÜR MERKEZİ: 1999,2000,2002,2006 KONSER
 10. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ: 1998,2005,2007 KONSER
 11. KOZZY KÜLTÜR MERKEZİ : 2014,2015,2016  KONSER
 12. ZORLU KONGRE MERKEZİ: 2015  KONSER
 13. BATUM KONSER SALONU: 2016  KONSER
 14. SİNGAPUR-GÜNEY KORE: 2001 TÜRK FESTİVALİ
 15. JAPONYA: EXPO 2005
 16. MAKEDONYA: 2005 KONSER
 17. İSPANYA: 2007,2014,2016,2017 FESTİVAL
 18. RUSYA FEDERASYONU:KREMLİN SARAYI KONSER 2011
 19. ÇİN:KARDEŞ ŞEHİRLER KONSERİ 2009,2011
 20. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİR ÇOK FESTİVAL VE KONSERLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.