top of page

     GİRİŞ

     İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri kendisini ifade etmek, çevreyle, diğer insanlarla ve doğayla olan ilişkilerini en iyi ve somut şekilde ortaya  koymak için dans sanatını kullanmıştır. Dans; hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri olmanın yanında, bir toplumun kültür ve sanatı hakkında bilgi sahibi olmamız, o toplumu daha iyi tanımamız ve daha geniş şekilde anlayabilmemizin de kapılarını açar ve tabi ki tüm sanat dalları içinde ''dans'' bu kavrayışa ulaşabilmemizin yegane anahtarıdır.

 

     Özellikle de Kafkasya’da yaşayan toplumlar için yukarıda vurgulanan tanım çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkar. Binlerce yıldır iç içe yaşamakta olan Kafkasya toplumlarının kültürel zenginlikleri her daim göz kamaştırmıştır. Türkiye coğrafyasının da iliklerine kadar işlemiş olan bu güzide kültür, binlerce yıllık birikimin sonucunda, aynı potada erimiş olarak bugünkü zengin Kafkasya kültürünü ortaya çıkarmıştır. Bu kültürün içindeki dans ve müzik çeşitliliğinin zenginliği insanın başını döndürmektedir.

 

 

     TARİHÇE ve MİSYON

     ''İstanbul Kafkas Dans Topluluğu / KAFKAS KARTALLARI'', 1989 yılında İstanbul'un şirin bir boğaz semti olan Anadoluhisarı'nda çıktığı bu yolda, ülkemizin de ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü bu kültürü, Türk halkının daha çok tanıması ve sevmesini sağlamanın yanında, özellikle gençlerin bedenen ve zihnen daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, aynı zamanda toplumumuzun kültür-sanat yaşamında aktif olarak yer alması amacı ile tamamen kendi imkanları ile yolculuğuna başlamıştır. 1993 yılında Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi bünyesine katılarak çalışmalarına ve eğitimlerine günümüze kadar ara vermeden devam etmektedir.

     İstanbul Kafkas Dans Topluluğu / KAFKAS KARTALLARI'; aynı amaca, yani sanata gönül vermiş insanların fedakarlıkları ile günümüze kadar gelerek, her yıl büyüyen kadrosu ve teknik birikimi ile Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren gruplar içinde en kapsamlı ve uzun ömürlü dans topluluğu olma özelliğine sahip olmuştur. Geçmişten günümüze kadar büyük özverilerle biriktirdiği bu zenginliği ve tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak ve miras bırakmak en büyük misyonudur. Bugüne kadar kendi imkanları ile sürdürdüğü bu misyonu, sağlamayı hedeflediği sponsorluk destekleri ile daha geniş kitlelere ulaştırarak, ülkemizin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıları daha üst seviyelere taşıyacağına yürekten inanmaktadır.

 

     VİZYON ve HEDEFLER

     Bu kültürü güzel ülkemizin de önemli bir zenginliği olarak özümseyen ve kurulduğu günden beri yüzün üzerinde dansı sahnelemiş olan ''İstanbul Kafkas Dans Topluluğu / KAFKAS KARTALLARI'', dans ve müzik repertuarını oluştururken, Kafkasya içerisinde bölge ayrımına gitmeksizin, öncelikle çeşitliliği ön planda tutarak, sadece sanatsal ve estetik kaygılarla hareket etmektedir.

 

     Gelecekte de Kafkasya’daki toplumların dans ve müziklerini sizler için sahnelemeye devam ederek, bu görkemli ve zengin kültürün ülkemiz insanları tarafından daha iyi tanınması için çalışmalarını sürdürecektir. Bunu yaparken de yegane amacımız; halkımızın, Kafkasya kökenli olsun olmasın, herkesin kendini çok yakın hissettiği bu dans ve müzikler aracılığı ile, sanatın; ruhu ve bedeni besleyen estetik, zarafet ve gücünü daha yakından hissetmesini sağlamak olacaktır.


 

Topluluğumuzun Kulüp ve Dernek statüsündeki resmi adı:

İSTANBUL KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

Marka Adı:

KAFKAS KARTALLARI

 

Tescilli Logo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'KAFKAS KARTALLARI'' ismi ve logosu, ''Türk Patent ve Marka Kurumu'' tarafından topluluğumuz adına marka olarak tescil edilmiştir. Topluluğumuz dışındaki tarafların izinsiz kullanımı halinde yasal yollarımız açıktır.

bottom of page